Jump to Navigation

Tietoa ohjelmistoyrityskartoituksesta

 

Kuinka osallistun ohjelmistoyrityskartoitukseen

Vuoden 2013 kysely on nyt avattu!

Voitte osallistua tutkimukseen täyttämällä sähköisen kyselylomakkeen tai lataamalla ja tulostamalla paperisen kyselylomakkeen. Voitte ladata suomenkielisen kyselylomakkeen tästä linkistä. Täytettyäsi kyselylomakkeen, lähetä se ilman postimerkkiä seuraavaan osoitteeseen:

Ohjelmistoyrityskartoitus 2013
Aalto-yliopisto, Perustieteiden korkeakoulu
Tunnus 5016488
00003 VASTAUSLÄHETYS

Jos haluatte vastata online-kyselylomakeella, kirjoita vastauskoodisi oikealla olevaan tekstikenttään ja klikkaa "vastaa" painiketta. Vaihtoehtoisesti voit käyttää "Vastaa ilman koodia"-linkkiä. Jos päätät vastata anonyymisti, emme voi tuottaa yrityksellenne vastaaja-analyysiä.

Tietoja kyselystä

Ohjelmistoyrityskartoitus on Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun suorittama vuosittainen tutkimusprojekti. Tutkimus on ollut käynnissä Suomessa vuodesta 1997 ja sen tärkein tavoite on ollut tuottaa tilastotietoa ohjelmistoteollisuuden nykytilasta. Tutkimus keskittyy erityisesti kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä myös vuosittain vaihtuviin tutkimusaiheiseen. Tänä vuonna keskitymme seuraaviin kolmeen teemaan:

  • Ohjelmistoyritysten kasvun ja kansainvälistymisen haasteiden uudelleenkartoitus Kasvufoorumi 2008:n analyysin päivittämiseksi
  • Entisten nokialaisten perustamat yritykset ja sijoittuminen ohjelmistoyrityksiin
  • Ohjelmistoyritysten rahoituksen tarpeet

Aikaisempien vuosien tapaan tutkimus kohdistuu kaikkiin ohjelmistoyrityksiin mukaan luettuina tuotteiden ja palvelujen tarjoajien sekä sosiaalisen median ja jokapaikan tietotekniikan yrityksiä siinä määrin kuin olemme pystyneet niitä tunnistamaan.

Tutkimuksen aineisto kerätään kyselyllä, joka alkaa huhtikuun puolivälissä ja päättyy toukokuun lopussa. Aineiston analysointi tehdään toukokuun alun ja kesäkuun aikana. Kartoituksen tulokset julkaistaan kesäkuussa lehdistötilaisuudessa. Tutkimuksen tulokset sekä yrityskohtainen vastaaja-analyysi lähetetään kaikille vastaajille pian tuloksien julkaisemisen jälkeen. Voitte ladata viime vuoden kartoituksen loppuraportin ja esimerkin vastaaja-analyysistä alla olevista linkeistä:

Tämänvuotisesta kartoitutusta tukevat Tekes, Ohjelmistoyrittäjät ry, Teknologiateollisuus ry, Microsoft Oy ja Tietotekniikan liitto ry

Luottamuksellisuus ja tietojen käyttö

Kaikki vastaukset ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään kolmeen tarkoitukseen: tutkimuksenloppuraportti, yrityskohtaisten vastaaja-analyysien tuottaminen ja lyhyempiin kansainvälissä tutkimuskonferensseissa ja –lehdissä julkaistaviin analyyseihin. Emme missään tapauksessa julkaise tietoja yksittäisistä vastauksista tai vastaajien identiteetistä. Hajontakaavioissa ja muissa kuvaajissa, joissa yksittäinen vastaus olisi identifioitavissa, aineistoon lisätään kohinaa tai yksittäiset pisteet korvataan tiheysfunktiolla, jotta yksittäistä yritystä ei voi päätellä. Analyyseissä yrityksiä käsitellään vähintään 30 yrityksen joukkoina.

Jokainen vastaus tunnistetaan yksilöllisen vastaajakoodin avulla ja tällä koodilla liitetään vastaukseen yrityksen y-tunnus. Tämä mahdollistaa kolmansien osapuolien aineiston liittämisen kyselyaineistoon sekä pitkittäisten ajan yli tapahtuvien analyysien tekemisen yritystasolla. Yhtiön tunnistustietoa ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Joissakin tapauksissa käytämme ulkoista apua muilta yliopistoilta aineiston analysoimisessa. Tässä tapauksessa kyselyaineistoa säilytetään ensisijaisesti Aalto-yliopistolla. Mikäli tietoja annetaan jollekin toiselle yliopistolle, siirretään aineistoa ainoastaan tarpeen mukaan ja aina salassapitosopimuksen alla. Aalto-yliopisto tekee kaikki mahdolliset aineistojen yhdistelyt, joten vastaajien tunnistetietoja ei koskaan anneta ulkopuolisille.

Kun tutkimus on saatu päätökseen, tiedot tallennetaan turvalliseen paikkaan Aalto-yliopistolla, jotta sitä voidaan käyttää aikasarja-analyyseihin tulevissa kartoituksissa. 

Osoitelähteet

Kaikki yritykset, joilla on ohjelmistoala ensi- tai toissijaisena NACE toimialaluokkana kaupallissa Bureau van Dijk Orbis tietokannassa, ovat olleet harkinnassa mukaanottettaviksi. Tästä pitkästä listasta on käsin poistettu kaikki yritykset, joista voimme varmuudella sanoa eivät ne toimi ohjelmistoalalla.

Listaan on tämän jälkeen lisätty seuraavat yritykset: 

  • Ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenet
  • Yritykset, jotka ovat aiemmin vastanneet ohjelmistoyrityskartoitukseen

Postiosoite kunkin yrityksen virallinen postiosoite tai käyntiosoite, joka on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhteyshenkilöt on haettu Orbis tietokannasta, Fonecta Finder palvelusta, tai Kauppalehden yritystietokannasta. Sähköpostiosoiteiden lähde on joko jokin yllämainituista ainiestolähteistä tai yrityksen verkkosivuilta poimittu. Tarkemman tiedon siitä, miksi  jokin tietty yritys on mukana ja mistä sen tiedot on hankittu on saatavilla pyynnöstä.

Yhteystiedot

Tutkimusryhmä koostuu kolmesta ihmisiä. Voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostilla etunimi.sukunimi@aalto.fi

Mikko Rönkkö, tutkimuspäällikkö

Juhana Peltonen, tutkija