Jump to Navigation

Information om programvara Industribarometern

 

Hur deltar man i programvaruindustri-undersökningen

Du kan delta genom att fylla i enkäten online eller genom att ladda ner och skriva ut den och skicka den till oss portofritt.

Du kan ladda ner enkäten på svenska här. Skicka enkäten till följande adress när du har fyllt i den:

Ohjelmistoyrityskartoitus 2013
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
Tunnus 5016488
00003 VASTAUSLÄHETYS

När online enkäten ska användas fyller du i din svarskod nedan och klickar på “svara”-knappen. Du kan även svara anonymt med länken nedan. Om du svarar anonymt kan vi dock inte ge dig en rapport beträffande dina svar.

Om undersökningen

Programvaruindustri-undersökningen är ett forskningsprojekt som koordineras och implementeras av School of Science and Technology vid Aalto universitetet. Undersökningen har genomförts i Finland sedan 1997 och den huvudsakliga målsättningen har varit att producera statistisk information om det aktuella läget inom programvaruindustrin. Undersökningen har framför allt betonat tillväxt och internationalisering och innehåller också forskningsteman som ändras varje år.

I likhet med de två tidigare åren gäller undersökningen alla programvaruföretag, inklusive produkt och tjänsteleverantörer liksom sociala media och allmänt förekommande informationsteknologiföretag i den omfattning de kan identifieras.

Insamlingen av undersökningsdata kommer att börja i mitten av april och vara avslutad i slutet av maj. Databearbetning och analysering kommer att genomföras från början av maj till slutet av juni. Resultaten kommer att offentliggöras i juni vid en presskonferens. När vi har offentliggjort resultaten kommer vi att skicka en fullständig rapport och en företagsspecifik analys per e-post till företagen som svarade på undersökningen. Förra årets rapport och ett exempel på en företagsrapport kan laddas ner med länken nedan

Årets undersökning sponsras av Tekes, Teknologiateollisuus ry, Ohjelmistoyrittäjät ry, Microsoft Oy och Tietotekniikan liitto ry

Tystnadsplikt och datans användning

Alla svar är konfidentiella och används till tre ändamål: till analyser för den slutgiltiga rapporten, till att generera de företagsspecifika rapporterna och till att skriva mindre analyser för presentation på forskningskonferenser och i forskningstidskrifter. De individuella svaren offentliggörs aldrig. Vi offentliggör aldrig några företagsnamn eller annan information som kan användas för identifiering. När spridningsdiagram eller andra grafiska displayer används där individuella datapunkter kan identifieras lägger vi antingen till slumpmässiga störningar eller använder färger för att indikera datapunkternas densitet istället för att visa de verkliga punkterna. Alla analyserade sidoprov innehåller minst 30 företag för att garantera att svar från individuella företag inte kan gissas utifrån hopsamlad statistik.

Varje svar identifieras med en unik svarskod som vi kan länka till dess företagskod. Detta gör det möjligt för oss att inkludera data från underordnade källor, och att länka svar från olika år för longitudinella analyser. Informationen som identifierar företaget används inte för några andra ändamål.

I en del fall använder vi oss av extern hjälp från andra universitet vid analyseringen av datan. Då behålls datan huvudsakligen hos projektorganisationen. Om data lämnas till ett annat universitet för analysering så görs detta under NDA och det är bara de fält som behövs för analyseringen som överförs. Företagsnamn eller identifieringskoder lämnas aldrig ut eftersom de inte behövs när data från många källor har sammanförts.

När det årliga projektet är avslutat sparas datan på en säker plats av Aalto universitet så att den kan användas till longitudinella analyser vid framtida undersökningar i den här projektserien.

Källor adressdata

Alla företag som har programvaruindustri som sin primära eller sekundära NACE industrikod i kommersiella Bureau van Dijk Orbis databas anses ingå i undersökningen. Den här långa listan redigeras manuellt för att ta bort alla företag där vi är säkra på att de inte agerar inom programvaruindustrin.

Dessutom använder vi följande företagslistor:

  • Medlemmar i Finnish Software Entrepreneurs Association
  • Företag som tidigare svarat på programvaruindustri-undersökningen.

Varje företags postadress är den officiella adress som är registrerad i affärsregistret. Kontaktpersoner identifieras i Orbis databas, Fonecta Finder, eller Kauppalehti företagsdatabaser. E-postadresserna vi använder kommer antingen från en av ovan nämnda databaser eller listor, eller hämtas av oss från företags webbplatser. Detaljer om varför ett visst företag ingår och varifrån varje del av datan kommer lämnas efter förfrågan.

Kontaktinformation

Forskningsteamet består av tre personer. Du kan kontakta oss på firstname.lastname@aalto.fi

Mikko Rönkkö, forskningschef

Juhana Peltonen, forskare